Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Dofinansowanie dla żłobków niepublicznych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 09 maja 2018 - 09:47, ext.mwinkel

Stolica dofinansuje 400 miejsc w żłobkach niepublicznych Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła kolejny konkurs ofert dla żłobków niepublicznych na organizację opieki dla dzieci poniżej 3 lat. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie to ponad 19 mln zł. OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 21.05.2018r.

Dofinansowanie dla żłobków niepublicznych

Dzięki konkursowi pula dofinansowanych miejsc dla najmłodszych warszawiaków w niepublicznych żłobkach może się zwiększyć o 84 miejsca. Będzie to trzyletnie dofinansowanie - do 31 sierpnia  2021 r.

Dofinansowane miejsca będą przeznaczone dla dzieci z list rezerwowych w miejskich żłobkach   i zarejestrowanych w elektronicznym systemie zapisów. Opłaty za posiłki i pobyt dzieci w niepublicznym żłobku lub zwolnienie z nich, będą na takich samych zasadach, jak w żłobkach zarządzanych przez stołeczny ratusz.

Miesięczna wysokość dofinansowania jednego miejsca w żłobku stanowi różnicę pomiędzy kosztem utrzymania jednego miejsca w żłobku m.st. Warszawy ( 1340 zł) a wysokością opłaty za pobyt dziecka wnoszoną przez rodziców.

Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest wpisanie żłobka do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do 15 maja 2018 roku.

Ogłoszenie konkursu jest jednym z priorytetów programu „Rodzina” w zakresie rozbudowy sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3 lata.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?Numer=682%2f2018&TypAktu=1&Organ=2&Rok=2018&Miesiac=4

Informacja o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2018 –2021:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2738BC52-EB22-4F2B-87C4-6D99D66F124D,f...