Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program "Rodzina" na lata 2010-2020

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 29 listopada 2013 - 08:36, ejozwiak

Program "Rodzina" uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 13 maja 2010 r

fot. Program Rodzina

Program operacyjny "Rodzina" na lata 2010-2020

Program Rodzina uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 13 maja 2010 r. uwzględnia główne kierunki miejskiej polityki społecznej wobec rodziny, przyjęte w Społecznej Strategii Warszawy. Program służy w szczególności realizacji miejskiej polityki rodzinnej poprzez podejmowanie działań o charakterze powszechnym, działań skierowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją oraz takich, które służą reintegracji rodziny. Program określa priorytety, cele i działania Miasta na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin oraz tworzenia rodzinom warszawskim przyjaznych warunków do funkcjonowania i rozwoju.

Podstawowym kapitałem rodziny są więzi rodzinne. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstawaniem problemów społecznych np. przed uzależnieniami, przemocą, niedostosowaniem społecznym. Rodzina jest oparciem dla jednostki w sytuacjach trudnych. Dobrze funkcjonująca rodzina daje jednostce poczucie bezpieczeństwa; jest jej zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych.  

Głównym założeniem Programu Rodzina jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez dostosowanie oferty usług dla rodzin służących wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Priorytety zawarte w Programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to stworzenie i prowadzenie bazy danych o usługach dla rodzin, otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny, rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-6, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych,  tworzenie placów zabaw na osiedlach oraz w parkach z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców małych dzieci, a także działania na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Warszawie.

Więcej informacji: http://strategia.um.warszawa.pl/

 

W grudniu 2010 roku w ramach Programu "Rodzina" została przeprowadzona kampania społeczna "Zakochaj się w Warszawie rodzinnej". Powstały cztery krótkie, emocjonalne filmy, w których warszawiacy pokazali swoje życie rodzinne i opowiedzieli o jego wyjątkowej atmosferze, a także swoim przywiązaniu do zmieniającego się miasta. Warszawa kojarzona jest zwykle z miastem zawodowego sukcesu, ale ma także piękną rodzinną twarz: tętni życiem pokoleń, radością wspólnie spędzanego czasu, kolorami różnych stylów i wyborów. Kampania pokazała ten potencjał. Kampania prowadzona na Facebooku oraz YouTube umożliwiła dialog i wymianę doświadczeń na temat życia rodzinnego, pobudzając do myślenia o swoim środowisku i aktywizując do działania. Warszawa zyskała nową twarz, ciepłą i rodzinną.

1. Więzi: http://www.youtube.com/watch?v=o_Cj8_sXxMY&feature=relmfu

Rodzina to relacje międzyludzkie, nie tylko więzi pokrewieństwa. Więzi organizują wspólnotę rodziny wokół ważnych dla niej wartości i naturalnie skłaniają jej członków do

współdziałania.

2. Pokolenia: http://www.youtube.com/watch?v=7kTrhkGnqoc&feature=relmfu

Pokoleniowość rodzin jest transmisją wartości. Rodzice, dzieci, dziadkowie i ich odmienne style życia w rodzinie tworzą płaszczyznę zmian.

3. Rodzinny sukces: http://www.youtube.com/watch?v=XHU_ZMkcQTY&feature=relmfu\

Dzięki nowoczesnemu rytmowi Warszawy rodzice z powodzeniem mogą łączyć zawodową karierę z życiem rodzinnym. Sprzyja temu miejski styl życia, komunikacja, oferta edukacyjna i opiekuńcza, otwartość metropolii. Warszawska rodzina może wybierać, co dla niej jest sukcesem i odważnie realizować swoje marzenia. W etiudzie filmowej zobaczymy jak rodziny wyobrażają sobie swój sukces.

4. Wspólna radość: http://www.youtube.com/watch?v=H9rZJa0EH_8

 Warszawa jest pełna ofert dla rodzin chcących wspólnie spędzać wolny czas. Będąc razem nie tylko umacniamy nasze więzi, ale pozbywamy się stresu i podnosimy nasze umiejętności komunikacji. Przez działanie wyrażamy swoją osobowość i rozwijamy się kulturowo.

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  PROGRAM "RODZINA" NA LATA 2010-2020
  (plik: program_rodzina.pdf, rozmiar pliku: 722.31 KB)
  Download
 2. 2.
  RAPORT Z EWALUACJI
  (plik: ewaluacja_pr_raport_final.pdf, rozmiar pliku: 1598.57 KB)
  Download