Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program "Warszawska Karta Rodziny"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 29 listopada 2013 - 11:38, ejozwiak

Program „Warszawska Karta Rodziny” przyjęty uchwałą nr  LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 03 października 2013 r. jest realizacją działania zapisanego w uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy Programie „Rodzina” na lata 2010-2020.


Głównym celem Programu jest stworzenie przyjaznych warunków dla funkcjonowania i rozwoju warszawskich rodzin z dziećmi, rozwijanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny.

Cele Programu realizowane będą w szczególności w obszarze publicznego transportu zbiorowego, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia.

Program „Warszawska Karta Rodziny” skierowany jest do wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, których rodzice, opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta.

<!--[if !ppt]--><!--[endif]-->Narzędziem Programu "Warszawska Karta Rodziny" potwierdzającym przyznanie uprawnień do korzystania z preferencji i ulg w ramach Programu jest hologram „Karta Młodego Warszawiaka” naniesiony na spersonalizowaną kartę zbliżeniową lub inną kartę wprowadzoną lub zaakceptowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Realizatorzy poszczególnych działań to m.in.: Zarząd Transportu Miejskiego, biura Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy przystępujące do Programu "Warszawska Karta Rodziny", dzielnice m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne.

Informacja o podmiotach współpracujących, preferencjach i ulgach wynikających z Programu rozpowszechniana będzie w szczególności w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, w formie newslettera na wskazany adres poczty elektronicznej osobom wnioskującym o wydanie Karty Młodego Warszawiaka, w formie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej opracowanej w ramach Programu.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA Rady m.st.Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny"
  (plik: 1808_uchwala_wkr.doc, rozmiar pliku: 47 KB)
  Download
 2. 2.
  Tekst Ujednolicony Zarządzenia Nr 57/2016
  (plik: tekst_ujednolicony_zarzadzenia_nr_57_2016_z_dnia_2.docx, rozmiar pliku: 23.2 KB)
  Download
 3. 3.
  Zarządzenie zmieniające Nr 724/2017
  (plik: 0724_1304.doc, rozmiar pliku: 70.5 KB)
  Download
 4. 4.
  Regulamin przystąpienia do współpracy w ramach Programu WKR
  (plik: regulamin_przystapienia_do_wspolpracy_0724_1304zal.doc.doc, rozmiar pliku: 63 KB)
  Download
 5. 5.
  Regulamin Programu WKR
  (plik: regulamin_programu_wkr_0057_2001zal1.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Download
 6. 6.
  Wzór porozumienia Program WKR
  (plik: zal.2_wzor_porozumienia_29.06.2017.doc, rozmiar pliku: 64 KB)
  Download