Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 29 listopada 2013 - 11:11, ejozwiak

Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 został przyjęty Uchwałą Rady m.st. Warszawy w dniu 21 listopada 2013 r.

Program został opracowany zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z kierunkiem działań przedstawionym w Programie „Rodzina” – przyjętym Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.

Priorytety Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013 - 2015:

 • Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.
 • Wsparcie rodzin przeżywających trudności   w  opiece i wychowaniu dzieci poprzez działanie asystentów rodziny.
 • Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez streetworkerów.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr LXXI/1846/2013 z 21.11.2013
  (plik: 1846_uchwala_w_sprawie_przyjecia_programu_wspierania_rodziny.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Download
 2. 2.
  PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W M.ST. WARSZAWIE NA LATA 2013-2015
  (plik: 1846_uch_zal_program.doc, rozmiar pliku: 1571.5 KB)
  Download