Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 22 lutego 2016 - 11:04, ejozwiak

UCHWAŁĄ NR XXIII/580/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2016 r. został przyjęty Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018

Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018 powstał wskutek konieczności dostosowania aktualnie obowiązującego prawa w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie. Stanowi naturalną kontynuację działań podejmowanych w ramach Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2013-2015.
Jest odpowiedzią na potrzeby ujednolicenia zakresu i trybu udzielania wsparcia rodzinom zamieszkującym w Warszawie, przeżywającym trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Podstawę do jego stworzenia stanowi obowiązujący od 2010 roku Program Rodzina, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, w szczególności priorytet II
Programu „Rodzina”: „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”
. W Programie zaplanowano również działania z zakresu poradnictwa rodzinnego w oparciu o priorytet I Programu „Rodzina”: „Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny". Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze jest jednym z istotnych elementów budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Program wspierania rodziny jest kierowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze są doświadczane przez większość, jeśli nie wszystkie rodziny z dziećmi i wynikają z naturalnych faz rozwoju rodziny. Trudności te jednak większość rodzin potrafi pokonać samodzielnie wykorzystując własne możliwości i zasoby, a także korzystając z powszechnie dostępnych usług i instytucji. Program Wspierania Rodziny skierowany jest do tych rodzin, które z racji doświadczanych problemów przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo wychowawczych wobec dzieci.

Głównymi realizatorami programu są: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy oraz poszczególne dzielnice Warszawy wraz z miejskimi jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej. Szczególną rolę pełnią w tym zakresie dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej, które są w m. st. Warszawie organizatorami pracy z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo –wychowawcze.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU
  (plik: 0580_uch.docx, rozmiar pliku: 34.92 KB)
  Download
 2. 2.
  PROGRAM WSPERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018
  (plik: 0580_uch_zal.docx, rozmiar pliku: 1656.33 KB)
  Download