Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Jak wyrobić Kartę?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 15 listopada 2013 - 13:52, admin

KARTA WARSZAWIAKA

Warszawianko, warszawiaku wyrób kartę w 3 prostych krokach:
 
  Krok 1 – wybierz i wypełnij wniosek, przygotuj dokumenty 
 Wejdź na stronę http://www.ztm.waw.pl/kartawarszawiaka wybierz, wydrukuj i wypełnij odpowiedni wniosek:
  •  zielony (I) – dla osoby indywidualnej,
  •  niebieski (R) – dla rodziny,
  •  pomarańczowy (3) – dla rodziny z trójką dzieci.
Potrzebne dokumenty:
  •  wniosek wypełniony i podpisany przez pełnoletnie osoby. Wnioski dostępne są w POP ZTM, WOM lub na stronie internetowej ZTM;
  •  dokumenty potwierdzające rozliczenie PIT w Warszawie:
     ­ - pierwsza strona PIT-u za poprzedni rok ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego,
     ­ - urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu              teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
     ­ - zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie rozliczenia PIT za poprzedni rok;
  •  dokument potwierdzający tożsamość;
  •  dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa, w przypadku gdy rodzic wnioskuje o karty dla dzieci (np. akt urodzenia dziecka);
  •  spersonalizowany nośnik akceptowany przez ZTM (jeśli nie posiadasz, weź ze sobą aktualne zdjęcie). 
  •  dokumentem uprawniającym seniorów do otrzymania Karty warszawiaka jest PIT-40A/11A wydany przez ZUS.
Jeśli jesteś obcokrajowcem  konieczne będzie okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.
Osoby pełnoletnie składają własnoręczny podpis na wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek podpisują i składają rodzice lub opiekunowie prawni.
W przypadku wątpliwości zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  http://www.ztm.waw.pl/kartawarszawiaka
 
Krok 2 – złóż wniosek
Przyjdź do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub Wydziału Obsługi Mieszkańców (WOM). Koniecznie zabierz ze sobą wymagane dokumenty i wypełniony wniosek. Możesz go również wypełnić na miejscu. Przedstaw w okienku wymagane dokumenty, podpisz i złóż wniosek.
Lista adresów POP ZTM
Lista adresów WOM
 
Krok 3 – odbierz swoją Kartę warszawiaka 
W POP ZTM odbierzesz swoją Kartę warszawiaka od ręki. W WOM odbierzesz od ręki, jeżeli masz już nośnik (np. karta miejska, karta ucznia), na który zostały wgrane uprawnienia. Jeżeli nie masz jeszcze karty, przyjdź po jej odbiór w wyznaczonym terminie.
Złóż wniosek już dziś!