Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Jak wyrobić Kartę?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 15 listopada 2013 - 13:52, admin

KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA

CO TO JEST KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA?

Karta Młodego Warszawiaka to spersonalizowana karta zbliżeniowa lub inna karta wprowadzona lub zaakceptowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z wgranym e-hologramem „Karta Młodego Warszawiaka”.

CO NALEŻY ZROBIĆ JEŻELI NIE POSIADA SIĘ SPERSONALIZOWANEJ KARTY MIEJSKIEJ?

W przypadku nieposiadania przez Pasażera spersonalizowanej KMW lub innej karty wprowadzonej lub zaakceptowanej przez ZTM ani innego, zaakceptowanego przez ZTM nośnika należy  złożyć wniosek o wydanie karty oraz e-hologramu. W takim przypadku polecamy złożenie wniosku przez Internet.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ KARTĘ MŁODEGO WARSZAWIAKA/KARTĘ WARSZAWIAKA?

Otrzymanie hologramu lub karty to tylko trzy proste kroki:
1.Wypełnij wniosek na srtronie http://www.ztm.waw.pl/?c=618&l=1 lub wybierz i wypełnij wzor wniosku w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM)
-niebieski - dla rodziny,
-pomarańczowy - dla rodziny z trójka dzieci.
2.Jeśli nie złożyłeś wniosku na stronie www.ztm.waw.pl, wyślij do ZTM podpisany wniosek pocztą lub dostarcz osobiście do POP lub WOM.
3. Odbierz kartę lub hologram w miejscu, które wskazałeś we wniosku. O terminie odbioru poinformujemy Cię mailem.

Pamiętaj! Weź ze sobą zdjęcie i wymagane dokumenty.

Wniosek dla dziecka lub studenta składa jego rodzić lub opiekun prawny.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA KARTY MŁODEGO WARSZAWIAKA/KARTY WARSZAWIAKA
1. wniosek podpisany przez wszystkie pełnoletnie osoby - także jeśli wysłałeś go przez Internet,
2.dokumenty potwierdzajace rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Warszawie,
3.dokument tożsamości ze zdjęciem (np dowód osobisty,prawo jazdy),
4.dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. akty urodzenia),
5.wszystkie karty WKM (lub inne będące nośnikami biletów) - jeśli je posiadasz,
6.dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - dotyczy tylko obcokrajowców.

DO CZEGO UPRAWNIA KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA?
Posiadacze KMW będą mogli korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Dla posiadaczy kart dostępne będą również preferencje i ulgi w licznych instytucjach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i wielu innych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE POTWIERDZONE ZOSTAJE NABYCIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z PREFERENCJI I ULG W RAMACH PROGRAMU „WARSZAWSKA KARTA RODZINY”? 

Potwierdzenie uprawnień w kasie placówki do korzystania z preferencji i ulg przewidzianych w ramach Programu nastąpi poprzez okazanie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innej karty wprowadzonej lub zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z wgranym e-hologramem „Karta Młodego Warszawiaka”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KARTY MŁODEGO WARSZAWIAKA?

  • dzieci i młodzież do 20 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
  • dzieci i młodzież do ukończenia 20 roku, przebywające w rodzinnym domu dziecka zorganizowanym przez Miasto, w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Miasto oraz dzieciom własnym prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i opuszczające wskazane formy pieczy zastępczej, po osiągnięciu pełnoletniości;
  • studenci do ukończenia 26 roku życia zamieszkali na terenie Miasta rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, oraz studenci których rodzice albo rodzic, który samotnie je wychowuje, rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY WARSZAWIAKA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE http://www.karta.um.warszawa.pl