Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator ds. informacyjnych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 16 maja 2014 - 08:43, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny oraz Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator ds. informacyjnych

Zakres obowiązków na stanowisku koordynator ds. informacyjnych:

1. W związku z realizacją Programu Warszawska Karta Rodziny do obowiązków koordynatora należy:

-nawiązywanie i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do Programu Warszawskiej Karty Rodziny;
-administrowanie strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl;
- redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;
- aktualizacja bazy partnerów Karty Młodego Warszawiaka;
-nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej;
-przygotowanie i wysyłanie newslettera;
-umieszczanie informacji dotyczącej oferty podmiotów włączonych do Programu

2. W związku z realizacją Programu Warszawa Przyjazna Seniorom do obowiązków koordynatora należy:
-administrowanie miejskiej strony internetowej http://www.senioralna.um.warszawa.pl;
-redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;
-nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej;
-nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie oferty dla seniora.

Wymagania konieczne na stanowisku:
•    wyższe wykształcenie,
•    umiejętność redagowania treści,
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
•    znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin.

Wymagania pożądane na stanowisku:
•    doświadczenie w pracy w zakresie obsługi stron internetowych,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•    dobra organizacja pracy,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    dobra komunikatywność,
•    sumienność,
•    dyspozycyjność.

Termin realizacji zadania:
1 czerwca – 31 grudnia 2014

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
•    dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,

Kryteria oceny:
•    rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
-    wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej – 40% wartości oceny,
-    doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 20% wartości oceny,
-    kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny,
-    umiejętność redagowania treści – 20% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy ext.abernacka@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 20 maja 2014r.  do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 684.91 KB)
    Download