Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

PROGRAM 500+ W WARSZAWIE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:12, rklimek

Od 1 kwietnia do 1 lipca, aż w blisko 700 lokalizacjach mieszkańcy Warszawy będą mogli składać wnioski o przyznanie im świadczenia rodzinnego w ramach programu Rodzina 500+. Wnioski będą rozpatrywać Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach Dzielnic.

Program Rodzina 500+ Program Rodzina 500+
fot. Program Rodzina 500+

Realizatorami Programu Rodzina 500+ są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Będą one realizować i wypłacać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.
Jakie przepisy prawne określają zasady Programu Rodzina 500+?
  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U poz. 214)

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie Rodzina 500+?

Strony internetowe:
  • http://www.mpips.gov.pl
Infolinie:
  • Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 22 529 06 68
  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 22 695 71 22
  • Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115