Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

PROGRAM „DOBRY START” W WARSZAWIE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 13 czerwca 2018 - 12:35, admin

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o przyznanie im świadczenia dobry start:

 • za pośrednictwem internetu: bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia,
 • w Punktach przyjmowania wniosków „Dobry start” (w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy: w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, oraz w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia),
 • za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ razem z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 zł). Sprawdź jak to zrobić!


Realizatorami Programu „Dobry start” w Warszawie są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Jakie przepisy prawne określają zasady Programu „Dobry start”?

 1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1343).
Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie „Dobry start”?
 • Strony internetowe:
  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
 • Karta informacyjna Przyznanie świadczenia dobry start:
 • Infolinie:
  Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa, tel. 19115
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 22 695 71 22