Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Co mam zrobić, aby otrzymać świadczenie dobry start?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 13 czerwca 2018 - 12:53, admin

W kilku prostych krokach wyjaśniamy jak uzyskać świadczenie.


KROK 1: WYPEŁNIJ i ZŁÓŻ WNIOSEK

 1. Wypełnij poprawnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start i oświadczenia przez Internet:
  • za pośrednictwem swojego banku, za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia
  Pamiętaj! Podaj adres swojej poczty elektronicznej i prawidłowy numer rachunku bankowego.

 2. Zatwierdź wniosek i oświadczenia za pomocą:
  • loginu i hasła do konta bankowego, jeśli składasz wniosek korzystając z bankowości elektronicznej
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, jeśli składasz wniosek za pomocą Emp@tii
 3. Wyślij wniosek przez Internet.

  Wzór wniosku z załącznikami znajdziesz: Jeśli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, sprawdź sposób postępowania w zakładkach: Kiedy i gdzie złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

KROK 2: PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA DOBRY START

 • Twój wniosek trafi do pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy, w której mieszkasz. Urzędnik przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia, czy posiadasz uprawnienia do świadczenia dobry start, tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Możesz zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia innych dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do świadczenia dobry start.
 • Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie przesłana na adres mailowy wskazany we wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie wysłana z adresu poczty elektronicznej swiadczenia@kurier.warszawa.eu
 • Jeśli nie podasz adresu poczty elektronicznej możesz osobiście odebrać informację o przyznaniu świadczenia dobry start. Świadczenie zostanie wypłacone także pomimo nieodebrania informacji o jego przyznaniu.
 • W przypadku odmowy przyznania świadczenia dobry start otrzymasz decyzję administracyjną w tej sprawie.

KROK 3: WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Świadczenie w wysokości 300 zł otrzymasz jednorazowo prosto na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.