Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

PROGRAM RODZINA 500+ W WARSZAWIE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:12, rklimek

Wnioski na nowy okres świadczeniowy należy składać od 1 lipca do 30 września (wówczas zostanie zachowana ciągłość w otrzymywaniu świadczenia - wypłatę świadczenia wychowawczego otrzymasz z wyrównaniem od lipca 2019 r., z wyjątkiem sytuacji, gdy masz już przyznane prawo do świadczenia do 30 września br. )

Program Rodzina 500+ Program Rodzina 500+
fot. Program Rodzina 500+

Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o przyznanie im świadczenia wychowawczego w Punktach przyjmowania wniosków w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy: w Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia ( w sytuacji gdy znajdują się w innej lokalizacji niż Wydziały Obsługi Mieszkańców).

W przypadku, gdy ustalone było prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, od dnia 1 sierpnia w wersji papierowej lub od 1 lipca drogą elektroniczną należy złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest pobierane świadczenie), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku.

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.

Realizatorami Programu Rodzina 500+ są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie przepisy prawne określają zasady Programu Rodzina 500+?

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134 z póz.zm.)
  2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924)
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie Rodzina 500+?

Strony internetowe:

Infolinie:

  • Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
2018 r.