Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

PROGRAM RODZINA 500+ W WARSZAWIE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:12, rklimek

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 31 października (wówczas zostanie zachowana ciągłość w otrzymywaniu świadczenia). Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o przyznanie im świadczenia wychowawczego w Punktach przyjmowania wniosków w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy: w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia, a także w szkołach na terenie Dzielnic m.st. Warszawy.

Program Rodzina 500+ Program Rodzina 500+
fot. Program Rodzina 500+

Realizatorami Programu Rodzina 500+ są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie przepisy prawne określają zasady Programu Rodzina 500+?

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851 z póz.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465).

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie Rodzina 500+?

Strony internetowe:

Infolinie:

  • Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115