Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

PROGRAM RODZINA 500+ W WARSZAWIE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:12, rklimek

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku. Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lutego 2021 r.; papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

Program Rodzina 500+ Program Rodzina 500+
fot. Program Rodzina 500+

Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o przyznanie im świadczenia wychowawczego w Punktach przyjmowania wniosków w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy: w Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia ( w sytuacji gdy znajdują się w innej lokalizacji niż Wydziały Obsługi Mieszkańców).

Realizatorami Programu Rodzina 500+ są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie przepisy prawne określają zasady Programu Rodzina 500+?

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407),
  2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924),
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. poz. 1177).

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie Rodzina 500+?

Strony internetowe:

Infolinie:

  • Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115