Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Co mam zrobić, aby otrzymać świadczenie 500 zł?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:29, rklimek

W kilku prostych krokach wyjaśniamy jak uzyskać świadczenie.

Co mam zrobić aby otrzymać świadczenie 500 złotych? Co mam zrobić
fot. Co mam zrobić

Od 1 sierpnia 2017 r. wzór wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników do tego wniosku nie będzie już określany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przykładowy wniosek, rekomendowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniżej:

Wzór wniosku z załącznikami:  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Ważne: Powyższe dotyczy także wzoru wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres świadczeniowy  trwający do 30 września 2017 r. 

KROK 1: WYPEŁNIJ WNIOSEK

  • wypełnij poprawnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  • dołącz do wniosku wymagane dokumenty
  • podaj we wniosku prawidłowy numer konta bankowego
  • podpisz wniosek i oświadczenia

Pamiętaj, jeśli ubiegasz się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

KROK 2: ŻŁÓŻ WNIOSEK

  • tradycyjnie w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ (takie Punkty znajdziesz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, a także w niektórych jednostkach organizacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka i Dzielnicy Wola) 

Jeśli ubiegasz się o 500 zł na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie (do 18 r. ż), masz złożoną sytuację rodzinną, udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków Rodzina 500 + w swoim Urzędzie Dzielnicy.

  • przez Internet za pomocą systemów wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

KROK 3: PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500 ZŁ

  • Twój wniosek trafi do pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy, w której mieszkasz. Urzędnik przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy posiadasz uprawnienia do świadczenia wychowawczego tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
  • Możesz zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia innych dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do świadczenia wychowawczego.
  • Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, urzędnik wyda decyzję administracyjną przyznającą świadczenie wychowawcze. Na podstawie tej decyzji, Urząd Dzielnicy co miesiąc będzie wypłacał świadczenie.

KROK 4: WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Świadczenie w wysokości 500 zł otrzymasz prosto na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.