Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Co mam zrobić, aby otrzymać świadczenie 500 zł?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:29, rklimek

W kilku prostych krokach wyjaśniamy jak uzyskać świadczenie.

Co mam zrobić aby otrzymać świadczenie 500 złotych? Co mam zrobić
fot. Co mam zrobić

KROK 1: WYPEŁNIJ WNIOSEK

  • wypełnij poprawnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  • dołącz do wniosku wymagane dokumenty
  • podaj we wniosku prawidłowy numer konta bankowego
  • podpisz wniosek i oświadczenia


KROK 2: ŻŁÓŻ WNIOSEK

  • przez Internet za pomocą bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • tradycyjnie w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ (takie Punkty znajdziesz w Urzędach Dzielnic) 


KROK 3: PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500 ZŁ

  • Twój wniosek trafi do pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy, w której mieszkasz. Urzędnik przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy posiadasz uprawnienia do świadczenia wychowawczego tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
  • Możesz zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia innych dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do świadczenia wychowawczego.
  • Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, urzędnik wyda informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Na tej podstawie, Urząd Dzielnicy co miesiąc będzie wypłacał świadczenie.


KROK 4: WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Świadczenie w wysokości 500 zł otrzymasz prosto na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.