Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:36, rklimek

Wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie.

Kiedy i jak złożyć wniosek? Kiedy i jak złożyć wniosek?

Kiedy złożyć wniosek?

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku.

Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane:
• elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
• papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek złożysz:

1) od 1 lutego 2021 r. przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

  • portalu Emp@tia na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/ po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

2) w formie papierowej:

  • od 1 kwietnia 2021 r. wniosek złożysz w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
  • wysyłając pocztą

Wzór wniosku z załącznikami znajdziesz na stronie: https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-500-