Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:36, rklimek

Wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie.

Kiedy i jak złożyć wniosek? Kiedy i jak złożyć wniosek?

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli złożysz wniosek od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. wówczas zachowana będzie ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, ponieważ 500 zł otrzymasz od pierwszego miesiąca nowego okresu świadczeniowego tj. od października.

Jeśli złożysz wniosek po tym terminie - świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek (bez wyrównania za październik) np. złożysz wniosek 1 listopada, 500 zł będziesz otrzymywać od tego miesiąca. 


Jak złożyć wniosek?

Wniosek złożysz:
1) przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

  • portalu Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

2) w formie papierowej:

  • wniosek złożysz w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ (takie Punkty znajdziesz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka i Dzielnicy Wola)
  • wysyłając pocztą

 

Od 1 sierpnia 2017 r. wzór wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników do tego wniosku nie będzie już określany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, przykładowy wniosek, rekomendowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniżej:

Wzór wniosku z załącznikami:  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Ważne: Powyższe dotyczy także wzoru wniosku i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres świadczeniowy  trwający do 30 września 2017 r.