Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:36, rklimek

Wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie.

Kiedy i jak złożyć wniosek? Kiedy i jak złożyć wniosek?

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli złożysz wniosek od 1 lipca do 30 września br. wówczas zostanie zachowana ciągłość w otrzymywaniu świadczenia  - wypłatę świadczenia wychowawczego otrzymasz z wyrównaniem od 1 lipca ( z wyjątkiem sytuacji, gdy masz już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września br.) Jeśli złożysz wniosek po tym terminie - świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek (bez wyrównania od lipca) np. złożysz wniosek 1 października, 500 zł będziesz otrzymywać od tego miesiąca. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek złożysz: 1) od 1 lipca przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
  • portalu Emp@tia na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/ po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
2) w formie papierowej:
  • od 1 sierpnia wniosek złożysz w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
  • wysyłając pocztą
UWAGA: Rodzice i opiekunowie, którzy do 30 września 2019 roku mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Wzór wniosku z załącznikami znajdziesz na stronie: https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-500-

Złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ razem z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 zł). Sprawdź jak to zrobić!