Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kiedy otrzymam pieniądze?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:39, rklimek

Wypłata świadczenia nastąpi:

Kiedy otrzymam pieniądze? Kiedy otrzymam pieniądze?

  • jeśli złożysz wniosek w okresie ubiegania się o świadczenie od 1 lipca do 31 sierpnia, wówczas wypłatę z wyrównaniem od 1 lipca otrzymasz do końca października.
  • jeśli złożysz wniosek w okresie ubiegania się o świadczenie od 1 września do 30 września, wówczas wypłatę z wyrównaniem od 1 lipca października otrzymasz do końca listopada.
  • jeśli złożysz wniosek  w październiku wypłatę otrzymasz do końca grudnia.
  • jeśli złożysz wniosek w listopadzie wypłatę otrzymasz do końca stycznia.
  • jeśli złożysz wniosek pomiędzy 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020r. – wypłatę otrzymasz do końca lutego 2020r..

Złożenie wniosku do końca września 2019 roku będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca na dzieci, które dotychczas nie korzystały z Programu Rodzina 500+. Na dzieci, które korzystały z Programu zapewni kontynuację wypłaty świadczenia.


Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż we wrześniu , prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego nowego okresu.