Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Przemoc karmi się milczeniem

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 27 kwietnia 2020 - 13:10, lsadkowski

W obecnej sytuacji osoby doznające przemocy domowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji pozostając w miejscu zamieszkania ze swoimi oprawcami. Miasto Stołeczne Warszawa stale zapewnia pomoc osobom doświadczającymi przemocy, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez m.st. Warszawę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i pracowników ww. organizacji, nastąpiły zmiany organizacji pracy w realizowanych programach pomocowych. Pomoc udzielana jest w kontakcie zdalnym. 

 

Informacje dot. możliwości kontaktu z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi i uzyskania pomocy w formie zdalnej.

Informacja dot. możliwości kontaktu z poszczególnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej m.st. Warszawa i uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy domowej podczas epidemii COVID-19.

 

Szczegóły na stronie: um.warszawa.pl/antyprzemocowa