Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Programy zdrowotne dla przyszłych mam i dzieci

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 14:46, admin

W warszawskich szkołach rodzenia rozpoczął się kolejny trzyletni program skierowany do przyszłych mam. Na zajęciach, które ruszyły w lutym, młodzi rodzice poznają zagadnienia związane z przebiegiem ciąży, porodem i pielęgnacją noworodka. W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto.

Programy zdrowotne dla przyszłych mam i dzieci

Jest to program realizowany przez Warszawę od wielu lat – przypomniał Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta, wizytujący szkołę rodzenia przy ul. Madalińskiego – Przeznaczamy na jego realizację 3,4 mln zł rocznie. Kwota ta zabezpiecza potrzeby wszystkich potrzebujących w stolicy, tym bardziej że zajęcia prowadzone są w czterdziestu kilku lokalizacjach.

Szkoła rodzenia w szpitalu im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego jest bardzo popularna, łatwo się do niej zapisać, jak podkreślali kursanci, a zajęcia odbywają się w bardzo dobrych warunkach.

Ciąża i poród stanowią wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym czasie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości.
Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania.

Korzystnym uzupełnieniem opieki przedporodowej jest szkoła rodzenia. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu i połogu. Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Zaleca się, aby uczestniczyli w nich oboje rodzice. Sprzyja to pogłębianiu i wzbogacaniu związku między nimi oraz dobrze służy rozwijaniu partnerstwa. Szkoły rodzenia są prowadzone przez wykwalifikowany personel. Zajęcia, najczęściej grupowe, obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia warsztatowe. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć (odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu) uzupełnić informacje o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu. Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią. Zajęcia i ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu. Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Program ten, ze względu na powszechność i łatwość dostępu, na stałe wpisał się w system profilaktycznej opieki zdrowotnej w Warszawie (realizowany jest od 2005 r.). Edukacja przedporodowa nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Realizacja programu w latach 2014-2016
20 grudnia 2013 r. zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy został ogłoszony konkurs ofert na realizację „Szkoły rodzenia” w latach 2014-2016. 27 stycznia br. ogłoszone zostały wyniki. O lutego rozpoczęły się zajęcia w 32 placówkach. Koszt trzyletniego 2014-16 programu finansowanego przez m.st. Warszawę to 10,4 mln zł.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: wykaz_edu_3.pdf, rozmiar pliku: 74.95 KB)
    Download