Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Warszawskie Kluby dla Rodzin

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 14:33, admin

Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju warszawskich rodzin, poprzez dostosowanie oferty usług dla rodzin służących ich integracji i możliwości wspólnego spędzania czasu wynika bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 4 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.


Warszawskie Kluby dla Rodzin to przyjazne miejsca, które tworzą wspólnie rodzice wychowujący dzieci, bazując na własnych zasobach i umiejętnościach. To przede wszystkim  miejsca spotkań, wzmacniające rodziców w przestrzeni społecznej, pobudzające ich aktywności,  to przestrzeń do wymiany doświadczeń  i zabawy oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 

Kluby dla Rodzin jako miejsca spotkań i integracji rodzin z dziećmi są przykładem kompleksowej oferty zajęć o charakterze powszechnym, psychoedukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym, wspierających rodziny z dziećmi. Są miejscem gdzie rodzice z małymi dziećmi z najbliższej okolicy mogą spotkać się, dzielić się doświadczeniami i problemami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Kluby pokazują wzorce odpowiedzialnego, zaangażowanego i refleksyjnego rodzicielstwa, które prowadzi do prawidłowego wychowania i dojrzewania dzieci w rodzinie.

W ramach działań Klubów w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, można skorzystać z: 
- zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci,
- spotkań ze specjalistami,
- zajęć i zabaw dla niemowląt,
- konsultacji psychologiczno – pedagogicznych,
- warsztatów umiejętności wychowawczych, 
- wydarzeń rodzinnych.

Warszawskie Kluby dla Rodzin dofinansowywane są ze środków m.st. Warszawy w ramach  Programu „Rodzina”

 W lipcu 2012 r. został opracowany dokument pn. „Standardy Warszawskich Klubów dla Rodzin”. Jako cel działania wskazano  tworzenie warunków do wsparcia i rozwoju rodzin z dziećmi i oczekujących na dziecko z terenu Warszawy poprzez zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla rodzin. Celami szczegółowymi określono integrację rodzin, zapobieganie izolacji rodzin z dziećmi, podnoszenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów, budowanie relacji samopomocowych oraz wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych.
W dniu 17 listopada 2012 r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się konferencja „Warszawa dla Rodzin”, ktorej celem było upowszechnienie działalności Warszawskich Klubów dla Rodzin oraz promowanie pracy z rodziną i małym dzieckiem. Do uczestników konferencji list wystosowała Pani Prezydent Anna Komorowska.

Aktualnie Miasto dofinansowuje 23 miejsca integracji dla warszawskich rodzin prowadzonych organizacje pozarządowe.

Lista Klubów  w załączeniu.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  LIST OD PANI PREZYDENTOWEJ ANNY KOMOROWSKIEJ
  (plik: list.pdf, rozmiar pliku: 844.37 KB)
  Download
 2. 2.
  STANDARDY WARSZAWSKICH KLUBÓW DLA RODZIN
  (plik: standardy_warszawskich_klubow_dla_rodzin.pdf, rozmiar pliku: 33.14 KB)
  Download
 3. 3.
  WYKAZ WARSZAWSKICH KLUBÓW DLA RODZIN
  (plik: kluby_dla_rodzin_2020.pdf, rozmiar pliku: 504.32 KB)
  Download