Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Seminarium dotyczące tworzenia LSW w Dziecięcych Strefach Wsparcia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 09 kwietnia 2014 - 08:59, ejozwiak

Seminarium dotyczące tworzenia LSW w Dziecięcych Strefach Wsparcia STONOGA

W dniu 7 kwietnia 2014r. w Sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą przy ul. Polnej 7a odbyło się Seminarium dotyczące tworzenia Lokalnych Systemów Wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Śródmieście i dzielnicy Mokotów.

 

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem Dzielnicy Mokotów przy koordynacji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych, jednostek oświatowych, sportowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży na terenie wyżej wymienionych dzielnic.

Zaproszonych gości powitała Pani Marzena Cendrowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście przedstawiając cel spotkania i zachęcając do dyskusji.

 

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Pan Tomasz Pactwa zaprezentował mapę obszarów kumulacji problemów społecznych, opracowaną przez Stołeczny ratusz wspólnie z organizacjami pozarządowymi, na której wyznaczono obszary szczególnego zainteresowania, tak zwane Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA. W wyżej wymienionych obszarach Biuro planuje zainicjowanie zintegrowanych działań społecznych, sportowych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz kulturalnych, skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podczas spotkania konsorcja organizacji pozarządowych, które pracują już w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na Pradze Północ i Targówku, podzieliły się swoimi doświadczeniami z realizacji działań. W ramach LSW działają już takie projekty, jak BAZA Akcja Zintegrowanej Animacji, „Tu Praga Waw PL”, „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”, „My Targówek” oraz „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”. To inicjatywy skierowane do uczniów z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Główne zadanie tych projektów to podniesienie wyników szkolnych i frekwencji dzieci i młodzieży.

Następnie Pani Agnieszka Dobija Nowak, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Uzależnień w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przedstawiła założenia planowanego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie tematu spotkania.

Na koniec odbyła się dyskusja, uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań organizatorom i zaproszonym gościom.

 

Dziękujemy za liczne przybycie i udział w spotkaniu oraz liczymy na dalszą współpracę i zaangażowanie w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży.

 

 

Poniżej znajdują sie prezentacje dotyczące Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga" oraz Konsorcjum BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: baza_-konsorcja_26.03.pdf, rozmiar pliku: 722.39 KB)
    Download
  2. 2.

    (plik: mapa_spoleczna_seminarium_srodmiescie.pdf, rozmiar pliku: 868.05 KB)
    Download