Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Więcej miejsc w żłobkach – KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 kwietnia 2019 - 00:00, ejozwiak

Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 585/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na lata 2019-2022. To realizacja kolejnego punktu z programu „Warszawa dla najmłodszych”.

Od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Taką uchwałę podjęli radni miejscy w lutym 2019 r. Także od września 2019 r. zaczną działać, wykupione przez miasto w drodze konkursu, miejsca w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna.

  

Ruszył konkurs dla przedsiębiorców 

Podmioty przystępujące do konkursu muszą być zarejestrowane w formie żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub dokonają rejestracji w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy lub Wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy do dnia 10 maja 2019 r. 

 

Jak wystartować w konkursie

Placówka starająca się o dofinansowanie musi w zgłoszeniu ująć wszystkie wolne miejsca dla dzieci, którymi dysponuje na dzień przystąpienia do konkursu. Pod uwagę brane będą m.in. oferty podmiotów działających w Warszawie, w których:

•       są właściwe warunki lokalowe i zapewniona jest opieka umożliwiająca rodzicom pracę w pełnym wymiarze godzin,

•       są różnorodne grupy wiekowe,

•       jest zatrudniona wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w pracy

•       prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci,

•       na dzień podpisania umowy placówka nie otrzymuje dofinansowania z innych źródeł na funkcjonowanie placówki.

 

Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 15 maja 2019 r. Do 2022 r. miasto przeznaczy na wykup miejsc 252 mln zł.

  

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie konkursowe
  (plik: zarzadzenie_0585_0304.docx, rozmiar pliku: 14.55 KB)
  Download
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zal_ogloszenie_konkursowe.doc, rozmiar pliku: 108.5 KB)
  Download
 3. 3.
  Oferta konkursowa
  (plik: zal_oferta_konkursowa.docx, rozmiar pliku: 45.71 KB)
  Download
 4. 4.
  Oświadczenie oferta_karty oceny
  (plik: zal_oswiadczenie_karty_oceny.docx, rozmiar pliku: 19.85 KB)
  Download
 5. 5.
  Protokól komisji
  (plik: zal_protokol_oceny.docx, rozmiar pliku: 17.07 KB)
  Download