Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Adopcja

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 listopada 2013 - 15:53, admin

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., która weszła w życie 1 stycznia 2012r. prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjnych na terenie Mazowsza zostało wpisane w zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego, które realizowane są przez samorządową jednostkę organizacyjną – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej


Kandydaci, którzy chcieliby przysposobić dziecko muszą przejść procedurę kwalifikacyjną w jednym z wybranych wcześniej ośrodków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej

http://www.mcps.com.pl/