Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Jak jeszcze mogę pomóc?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 listopada 2013 - 15:12, admin

Jeśli chcesz wspierać działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą...


Zostań rodziną pomocową!

Rodziną pomocową może zostać:

1) Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

2) Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina pomocowa może przyjąć dziecko bez względu na liczbę dzieci pozostających pod jej opieką. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawa, a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jeśli chcesz zostać rodziną pomocową w rodzinnej pieczy zastępczej skontaktuj się z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom

Zostań wolontariuszem!

Wolontariusz wspiera działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą. Pomoc wolontariuszy potrzebna jest zarówno w pieczy instytucjonalnej jak i rodzinnej

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w rodzinnej pieczy zastępczej skontaktuj się z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom

Jeśli chcesz pomóc wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej lub wesprzeć działania wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawczej zgłoś się do wybranej placówki.

Jeśli chcesz zostać rodziną zaprzyjaźnioną i wspierać dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych wejdź na stronę Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i zapoznaj się z Zarządzeniem Nr 18/2012 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 czerwca 2012r.

Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych w m.st. Warszawie:

Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej
www.domdziecka1.pl
01-830 Warszawa, Al. Zjednoczenia 34
Tel. 22 834 26 24, 22 834 31 38
domdziecka1@poczta.fm

Dom Dziecka Nr 2 im. dr. Janusza Korczaka
www.domdziecka-korczak.waw.pl
01-202 Warszawa, ul. Jaktorowska 6
Tel. 22 632 75 25
sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
www.os_kolo.w.interia.pl
01-435 Warszawa, ul. Dalibora 1
Tel. 22 836 44 12, 22 877 31 08
sekretariat.owdir@kolo.org.pl

Dom Dziecka Nr 4
04-133 Warszawa, ul. Łukowska 25
Tel. 22 849 60 13, 22 849 45 54
sekretariat@dd4.waw.pl

Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów
www.domdzieckanr9.pl
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13
Tel. 22 823 00 41, 22 822 14 28
domdziecka9ochota@gmail.com

Ośrodek Wspomagania Rodziny
www.owr.waw.pl
02-842 Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 1/5
Tel. 22 644 84 51, 22 64480 50
owr@owr.waw.pl

Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata”

www.chata11.pl
03-007 Warszawa,
ul. Bohaterów 50
Tel. 22 811 44 27, 22 676 92 85
chatawaw@wp.pl

Dom Dziecka Nr 12
02-023 Warszawa, ul. Tarczyńska 27
Tel. 22 822 38 37, fax 22 882 71 46
domdziecka12@o2.pl

Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 75
Tel. 22 628 09 60, 22 621 20 41
dommdziecka@poczta.onet.pl

Dom Dziecka Nr 16
http://dom-dziecka.pl
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 5
Tel. 22 831 17 60
dom-dziecka@dom-dziecka.pl

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
http://po-1.pl
01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 1
Tel. 22 833 17 11, 22 833 76 56
sekretariat@po-1.pl

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego
www.pogotowieopiekuncze.waw.pl
02-945 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 81
Tel. 22 842 17 22, 22 842 17 21
pogotowieopiekuncze.nr2@neostrada.pl

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
03-163 Warszawa, ul. Klasyków 52/54
Tel. 22 811 15 41
domdziecka.rm@gmail.com

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
04-751 Warszawa, ul. Paprociowa 2
Tel. 22 812 05 32, fax 22 815 44 07
dom_paprociowa@poczta.onet.pl

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
03-005 Warszawa, ul. Wałuszewska 48
Tel. 22 811 04 77
ddzwaluszewska@poczta.onet.pl
 

Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom
02-496 Warszawa, ul. Bolesława Śmiałego 37
Tel. 22 817 54 76
kpw.wg@wp.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 23/25 m. 53
Tel. 22 409 58 78, 603 054 721
edytabogulak@wp.pl

Placówka Rodzinna przy Al. Jerozolimskich 99 m. 15 w Warszawie
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 99 m. 15
Tel. 22 412 50 75, 607827406
teresa.perkowska@gazeta.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Słowackiego 75
Tel. 793101115
rddwesola@wp.pl 

Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m. 27 w Warszawie
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 m. 27
Tel. 22 622 29 40
wilcza23@o2.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
03-255 Warszawa, ul. Warzelnicza 23b
Tel. 22 435 97 80, 501 313 572
fax 0 22 435 97 81
renataboguszewska@wp.pl