Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Zarządzenie nr 6813/2014 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2014 - 10:50, afiedotow

Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r.

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020).

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 56, 443 14 81 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu). 

Por. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Formularz oferty dostępny jest do pobrania TUTAJ


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie
  (plik: zarzadzenie_6813_1711.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Download
 2. 2.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie_6813_1711zal.doc.doc, rozmiar pliku: 90 KB)
  Download
 3. 3.
  Załączniki
  (plik: 6813_1711zal_13.doc, rozmiar pliku: 101.5 KB)
  Download