Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

ANKIETA ŻŁOBKOWA 2017

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 kwietnia 2017 - 09:54, ejozwiak

Badanie sondażowe dot. preferencji mieszkańców Warszawy co do form opieki nad dzieckiem do lat 3 w 2017 roku

Miasto corocznie przeprowadza badanie dotyczące m.in. oceny jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach prowadzonych przez Miasto st. Warszawę oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

W bieżącym roku po raz czwarty ocenie została poddana również jakość usług świadczonych przez dziennych opiekunów.

Ankieta skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z usług warszawskich publicznych żłobków oraz dziennych opiekunów, a także osób oczekujących na miejsce dla dziecka w tego typu placówkach.

Głównym celem badania było poznanie opinii i potrzeb ma na celu zapewnienie dzieciom opieki  jak najwyższej jakości, a także usprawnienie w przyszłości procesu rekrutacji.

Badanie prowadzone było w terminie od  lutego do marca 2017 r.

Respondenci korzystający ze żłobków są zadowoleni z jakości usług w nich świadczonych (placówki publiczne 97% badanych, niepubliczne dofinansowane przez miasto 95% badanych i dzienni opiekunowie 95% badanych).

Biorąc pod uwagę różne aspekty funkcjonowania żłobka publicznego najlepiej oceniane są jakość żywienia, sposób sprawowania opieki nad dzieckiem i warunki sanitarno­-higieniczne. Najgorzej oceniono stronę internetową, liczbę dzieci w grupie oraz system rekrutacji.  W przypadku żłobków niepublicznych najlepiej oceniono komunikację z opiekunem,zajęcia edukacyjno- wychowawcze oraz  sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Njagorzej zaś oceniono wysokość opłat, stronę internetową i ilość dzieci w grupie. Z kolei u dziennego opiekuna najlepiej oceniono: liczbę dzieci w grupie i komunikację z opiekunem, najgorzej zaś system rekrutacji  i wyposażenie.

Żłobki publiczne najczęściej wybierano ze względu na to, że dziecko ma zapewniony kontakt z rówieśnikami (64%), odpowiednią wysokość opłat (63%),  małą odległość od domu (60%). W przypadku żłobków niepublicznych dofinansowanych przez miasto, największe znaczenie miało brak miejsc w innych żłobkach (68%), odległość od domu po (54%) oraz kontakt z rówieśnikami (52%). Natomiast formę dziennego opiekuna wybierano ze względu na: dziecko ma zapewniony kontakt z rówieśnikami (65%), odpowiednią wysokość opłat (63%), zaufanie do placówki (51%).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    RAPORT Z BADANIA - opinia o warszawskich żłobkach 2017
    (plik: opinie_na_temat_zlobkow_2017_raport_z_badania.pdf, rozmiar pliku: 1662.12 KB)
    Download