Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Badanie sondażowe dot. form opieki nad dzieckiem do lat 3 w 2018 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 kwietnia 2018 - 15:05, mwinkel

Miasto corocznie przeprowadza badanie dotyczące m.in. oceny jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach prowadzonych przez Miasto st. Warszawę oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

W bieżącym roku po raz piaty ocenie została poddana również jakość usług świadczonych przez dziennych opiekunów.

Ankieta skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z usług warszawskich publicznych żłobków oraz dziennych opiekunów, a także osób oczekujących na miejsce dla dziecka w tego typu placówkach.

Głównym celem badania było poznanie opinii rodziców na temat jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach i przez dziennych opiekunów, preferencji w zakresie wymiaru godzin korzystania z opieki, motywów wyboru placówki oraz ocena procesu rekrutacji.

Badanie prowadzone było w terminie od  lutego do marca 2018 r.

Respondenci korzystający ze żłobków są zadowoleni z jakości usług w nich świadczonych (placówki publiczne 96% badanych, niepubliczne dofinansowane przez miasto 94% badanych i dzienni opiekunowie 90% badanych).

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: opinie_na_temat_zlobkow_2018_raport.pdf, rozmiar pliku: 1609.92 KB)
    Download