Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program Warszawa Przyjazna Seniorom

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 maja 2014 - 10:23, ext.wniziolek

Program Warszawa Przyjazna Seniorom

5 grudnia 2013 r. Rada m.st. Warszawy podjęłą uchwałę nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 w sprawie przyjęcia Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Miasto przyjazne seniorom tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów. Zapewnia jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Program Warszawa Przyjazna Seniorom obejmuje w swoim zakresem także osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Stawia się w nim również za cel zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.

Miasto przyjazne seniorom uwzględnia zróżnicowanie grupy seniorów, stwarzając optymalne warunki dla osób aktywnych, bardziej operatywnych, umożliwiając zarazem sprawne funkcjonowanie osobom mniej mobilnym, o zawężonych możliwościach. Pomaga korzystać z równych praw, zagospodarowując potencjał osób starszych oraz łagodząc ograniczenia wynikające z wieku.

To miasto, które łączy wszystkie grupy wiekowe, wzmacnia solidarność międzypokoleniową i sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty. W Programie zastosowano zintegrowane podejście, wrażliwe na specyfikę stylu życia seniorów. Problematykę seniorską wpisano w różnorodne inicjatywy, w wielu obszarach szeroko pojętej polityki społecznej.

Program Warszawa Przyjazna Seniorom jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: warszawa_przyjazna_seniorom_-_program.pdf, rozmiar pliku: 2048 KB)
  Download
 2. 2.

  (plik: uchwala.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
  Download
 3. 3.

  (plik: program.doc, rozmiar pliku: 2244 KB)
  Download