Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Opinia na temat warszawskich żłobków - 2016

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 05 maja 2016 - 13:15, ejozwiak

Miasto corocznie przeprowadza badanie dotyczące m.in. oceny jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach prowadzonych przez Miasto st. Warszawę oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

W bieżącym roku po raz trzeci ocenie została poddana również jakość usług świadczonych przez dziennych opiekunów.

Ankieta skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z usług warszawskich publicznych żłobków oraz dziennych opiekunów, a także osób oczekujących na miejsce dla dziecka w tego typu placówkach.

Głównym celem badania było poznanie opinii i potrzeb ma na celu zapewnienie dzieciom opieki  jak najwyższej jakości, a także usprawnienie w przyszłości procesu rekrutacji.

Badanie prowadzone było w terminie od  lutego do marca 2016 r.

Respondenci korzystający ze żłobków są zadowoleni z jakości usług w nich świadczonych (placówki publiczne 97% badanych, niepubliczne dofinansowane przez miasto 95% badanych i dzienni opiekunowie 95% badanych).

Biorąc pod uwagę różne aspekty funkcjonowania żłobka publicznego najlepiej oceniane są jakość żywienia, warunki sanitarno­-higieniczne i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Najgorzej oceniono stronę internetową, liczbę dzieci w grupie oraz system rekrutacji.  W przypadku żłobków niepublicznych najlepiej oceniono komunikację z opiekunem, warunki sanitarno­-higieniczne oraz  sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Njagorzej zaś oceniono wysokość opłat, stronę internetową i jakość żywienia. Z kolei u dziennego opiekuna najlepiej oceniono: liczbę dzieci w grupie i wysokość opłat, najgorzej zaś wyposażenie, system rekrutacji.

Żłobki publiczne najczęściej wybierano ze względu na to, że dziecko ma zapewniony kontakt z rówieśnikami (63%), odpowiednią wysokość opłat (62%),  małą odległość od domu (60%). W przypadku żłobków niepublicznych dofinansowanych przez miasto, największe znaczenie miało brak miejsc w innych żłobkach (65%), kontakt z rówieśnikami (55%) oraz odległość od domu po (56%). Natomiast formę dziennego opiekuna wybierano ze względu na: dziecko ma zapewniony kontakt z rówieśnikami (63%), odpowiednią wysokość opłat (57%), zaufanie do placówki (49%).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    RAPORT Z BADANIA - opinia o warszawskich żłobkach 2016
    (plik: opinie_na_temat_zlobkow_2016_-_raport.pdf, rozmiar pliku: 1500.57 KB)
    Download