Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Opinie mieszkańców o warszawskich żłobkach – 2015 r.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 05 maja 2015 - 15:23, afiedotow

Jak co roku Miasto Warszawa przeprowadziło wśród rodziców badanie opinii na temat form opieki nad dziećmi do lat trzech. Ponad 90% respondentów jest zadowolona z jakości opieki.

Miasto corocznie przeprowadza badanie dotyczące m.in. oceny jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach prowadzonych przez Miasto st. Warszawę oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3. W bieżącym roku po raz drugi ocenie została poddana również jakość usług świadczonych przez dziennych opiekunów. Ankieta skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z usług warszawskich publicznych żłobków oraz dziennych opiekunów, a także osób oczekujących na miejsce dla dziecka w tego typu placówkach.

Głównym celem badania było poznanie opinii i potrzeb ma na celu zapewnienie dzieciom opieki jak najwyższej jakości, a także usprawnienie w przyszłości procesu rekrutacji. Badanie prowadzone było w terminie od 20 lutego do 9 marca 2015 r.

Respondenci korzystający ze żłobków są zadowoleni z jakości usług w nich świadczonych (placówki publiczne – 96% badanych, niepubliczne dofinansowane przez miasto – 95% badanych i dzienni opiekunowie – 90% badanych).

Najlepiej oceniane są warunki sanitarno­-higieniczne, sposób sprawowania opieki nad dzieckiem i jakość żywienia. Najgorzej oceniano stronę internetową, liczbę dzieci w grupie oraz system rekrutacji. W przypadku żłobków niepublicznych najlepiej oceniono komunikację z opiekunem, warunki sanitarno­-higieniczne oraz sposób sprawowania opieki nad dzieckiem, najgorzej zaś wysokość opłat. Z kolei korzystający z usług dziennego opiekuna najlepiej ocenili: liczbę dzieci w grupie, wysokość opłat oraz sposób sprawowania opieki, najgorzej zaś wyposażenie, system rekrutacji oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

Żłobki publiczne najczęściej wybierano ze względu na takie czynniki jak zapewnienie kontaktu z rówieśnikami (66%), odpowiednia wysokość opłat (62%), mała odległość od domu (60%). W przypadku żłobków niepublicznych dofinansowanych przez miasto, największe znaczenie miał brak miejsc w innych żłobkach (67%), kontakt z rówieśnikami oraz odległość od domu (po 57%). Natomiast formę dziennego opiekuna wybierano ze względu na: odpowiednią wysokość opłat (67%), brak miejsc w tradycyjnym żłobku (64%) oraz zapewnienie dziecku kontaktu z rówieśnikami (58%).

Szczegółowe wyniki znajdują się w raporcie.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Opinie na temat warszawskich żłobków 2015 r.
    (plik: opinie_na_temat_zlobkow_2015.pdf, rozmiar pliku: 783.36 KB)
    Download