Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Lokalny System Wsparcia

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 15:17, admin

LOKALNE SYSTEMY WSPARCIA Zintegrowany system oddziaływań poprzez kompleksową ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 0-6 i 6-18


Od 2013 roku w Warszawie działają konsorcja organizacji pozarządowych realizujące Lokalne Systemy Wsparcia.

Ich zadaniem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi, wyrównywanie szans, oraz reintegracja społeczna.

W ramach LSW działały takie projekty jak:

 • Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ – TU PRAGA WAW PL II
 • Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym
 • BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji
 • MY TARGÓWEK – Fabryka nowych możliwości
 • Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe
 •  "STONOGA" - "ZONA MURANÓW"
 • "BIELAŃSKA STONOGA"
 • "STACJA URSUS"
 • "RAZEM z Ochotą"

To inicjatywy obejmujące działania skierowane do uczniów z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka oraz Ochoty, Bielan, Śródmieścia i Ursusa. Dzięki nim z dodatkowego wsparcia skorzystało 9000 uczniów warszawskich szkół. Główny cel tych projektów to podniesienie wyników szkolnych i frekwencji dzieci i młodzieży.

Praca organizacji pozarządowych jest połączona z działalnością placówek wsparcia dziennego i streetworkingiem oraz z działalnością lokalnych instytucji publicznych pracujących z rodzinami. W ramach projektów odbywają się zajęcia m.in. edukacyjne dla dzieci, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania (m.in. capoeira, streetart, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, filmowe, profilaktyczne, sportowe). To także zajęcia wspierające dla rodziców. Ważnym elementem w projektach są inicjatywy integracyjne dla mieszkańców, takie ja pikniki sąsiedzkie czy festyny dla społeczności lokalnej.

W 2016 roku ogłoszono pilotażowy konkurs na zadanie pn. Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

 W ramach przedsięwzięcia zorganizowano Kluby dla Rodzin (11 klubów), – jako miejsca integracji i przestrzeni wymiany doświadczeń oraz spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku 0–6 lat, gdzie rodziny wraz z dziećmi skorzystały z oferty udziału w realizowanych zajęciach. Działania podejmowane przez Kluby dla Rodzin służyły zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, wsparciu edukacyjnemu i psychologicznemu, integracji rodzin i podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów. Świadomość rodziców i opiekunów, zwłaszcza z niższym poziomem wykształcenia odnośnie wiedzy i umiejętności psychospołecznych w wychowywaniu dzieci jest niska. Działania realizowane w ramach projektu wzmocniły rodzinę poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów, a także zwiększyły szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku 0-6 lat. W pilotażu wykorzystano działania, dzięki którym uczestnicy zdobyli umiejętności potrzebne do pełnienia prawidłowych ról w rodzinie oraz ról społecznych. Część rodzin/opiekunów korzystała z oferty kilku klubów. Pilotaż prowadzony był w latach 2016-2017, na realizację działań przeznaczono ponad 2 500 000 zł.

 Ze względu na duże zainteresowanie ofertą oraz działaniami prowadzonymi przez Kluby dla Rodzin podjęto decyzję o kontynuacji działań w latach 2018-2019 i na ten cel przeznaczono ponad 2 200 000 zł. W ramach rozstrzygniętego konkursu działania będą prowadzone przez 3 konsorcja składające się z 12 organizacji pozarządowych.

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lokalny System Wsparcia obejmuje rejon Nowej Pragi
  (plik: 5_tu_praga_waw_pl.pptx, rozmiar pliku: 793.05 KB)
  Download
 2. 2.
  Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe
  (plik: 6_partnerstwo_dla_dzieci_pragi_poludnie.pptx, rozmiar pliku: 617.88 KB)
  Download
 3. 3.
  Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym
  (plik: 7_targowek.pptx, rozmiar pliku: 796.96 KB)
  Download
 4. 4.
  Baza Akcji Zintegrowanej Animacji
  (plik: 4_baza.pptx, rozmiar pliku: 4557.27 KB)
  Download
 5. 5.
  MAPA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  (plik: mapa_problemow_spolecznych_-_wektorowa.pdf, rozmiar pliku: 6195.94 KB)
  Download