Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Edukacja przedszkolna

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 14:48, admin

Ułatwienie dostępu do wczesnej edukacji jest jednym z głównych kierunków działań w polityce oświatowej Miasta, mającym na celu lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W Warszawie upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3 do 6 lat wynosi blisko 100%. Wszystkie dzieci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, mają zapewnione miejsce w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub w przedszkolu niepublicznym, które udostępnia miejsca na zasadach obowiązujących przedszkola samorządowe tzw. przedszkolu konkursowym.

Od 1 września 2017 r. przedszkola samorządowe prowadzą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od otwarcia do zamknięcia przedszkola, co oznacza, że nie pobierają opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice opłacają jedynie wyżywienie dziecka.

Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, od kilku lat, samorząd warszawski finansuje organizację 2 godzin zajęć rozszerzających ofertę edukacyjną, potocznie zwanych zajęciami dodatkowymi. Za organizację tych zajęć i zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli do ich prowadzenia odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły.

W niektórych warszawskich przedszkolach możliwe jest przygotowanie posiłków indywidualnie dostosowanych do zaleceń lekarskich. Przy rekrutacji do tych przedszkole obowiązuje kryterium, które daje dodatkowe punkty dzieciom wymagającym stosowania indywidualnej diety.