Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Poradnictwo specjalistyczne w tym rodzinne

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 14:37, admin

Pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego na terenie m.st. Warszawy realizuje 31 podmiotów, w tym: 18 Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Alzheimera, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 4 Specjalistyczne Poradnie Rodzinne oraz 8 organizacji pozarządowych.


Jednostki  są umieszczone w rejestrze specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/819,Wykazy.html

Na zlecenie m.st. Warszawy usługi z zakresu poradnictwa udzielane są przez organizacje pozarządowe.

1. Fundacja Dajemy Dziecom Siłę,

ul. Walecznych 59,

03-926 Warszawa, Tel. (22) 616 16 69

Formy pomocy:

-poradnictwo psychologiczne

-poradnictwo wychowawcze,

-poradnia internetowa,

-spotkania edukacyjne z serii "Ważne tematy dla mamy i taty",

-spotkania rodziców z dziećmi "Aktywne poniedziałki",

-Warsztaty umiejętności rodzicielskich, w tym: "Być mamą", "Bez klapsa", "Trening skutecznego rodzica",

Beneficjenci: rodzice z małymi dziećmi w wieku 0- 6 lat z terenu Warszawy przeżywający trudnosci opiekuńczo-wychowawcze 

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III piętro,

00-629 Warszawa, Tel. (22) 626 94 19

http://www.kopd.pl/

Formy pomocy:
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo pedagogiczne,
- mediacje rodzinne.

Beneficjenci:Osoby dorosłe oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów w tym opiekuńczo - wychowawczych

3. Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3,
00-362 Warszawa, Tel. (22) 828 12 94

http://bpo.warszawa.pl/

Formy pomocy:
- poradnictwo obywatelskie.
Beneficjenci: Mieszkańcy m.st. Warszawy, szczególnie z niezamożnych, zadłużonych lub zagrożonych zadłużeniem gospodarstw domowych

4. Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa Tel. (22) 498 72 30
http://www.academiaiuris.pl/

Formy pomocy:
-poradnictwo prawne
Beneficjenci: Mieszkańcy m.st. Warszawy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Dzielna 1

00-162 Warszawa  Tel. (22) 530 65 70; (22) 831 85 82

Miejsce realizacji zadania: ul. Dzielna 1 oraz Andersa 13

Formy pomocy:

- poradnictwo socjalne.

- poradnictwo prawne

Beneficienci: osoby z niepełnosprawnością będące mieszkańcami Warszawy bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności oraz ich otoczenie (bliscy, rodzina)

6.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
(+48 22) 621-51-65
http://interwencjaprawna.pl/

Formy pomocy:

-poradnictwo prawne dla cudzoziemców,

-poradnictwo międzykulturowe i integracyjne,

-Centrum Wolontariatu, którego zadaniem jest pomoc cudzoziemcom w załatwianiu min. spraw urzędowych, zdrowotnych edukacyjnych, mediacje międzykulturowe
pomiędzy Polakami i cudzoziemcami lub pomiędzy różnymi grupami cudzoziemców.

8. Fundacja Ocalenie
Adres: Koszykowa 24/1, 00-553 Warszawa
Telefon:22 828 04 64

 http://fundacjaocalenie.org.pl/

Formy pomocy:

-kursy języka polskiego,
-warsztaty dla cudzoziemców (dotyczące aspektów prawnych, kwestii związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, kwestii zdrowotnych oraz kultury polskiej),
-możliwość skorzystania ze wsparcia mediatorów kulturowych,
-prawnika,
-doradcy zawodowego,
-psychologa,
-pracownika socjalnego oraz mentora który  udziela pomocy w rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu integracyjnego.

PORADNIE RODZINNE:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 28 E
01-471 Warszawa
Tel.22 664 13 42 / 22 664 08 49
Fax. 22 664 13 42
e-mail:info@spr.bemowo.waw.pl;
http://www.spr.bemowo.waw.pl/

Oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych i zogniskowana jest wokół dwóch obszarów: psychoedukacja i psychoterapia.

W poradni prowadzona jest:

 • psychoterapia rodzinna, małżeńska, par,
 • psychoedukacja - warsztaty grupowe,
 • mediacje,
 • psychoterapia indywidualna i konsultacje,
 • konsultacje telefoniczne w Bemowskim Telefonie Zaufania,
 • poradnictwo doraźne psychologiczno-pedagogiczne,porady prawne.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel/fax (22) 612 77 97
email: opr@op.pl

http://www.poradniarodzinna.neostrada.pl/

W ramach zadań statutowych zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej realizuje usługi terapeutyczne adresowane do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które:

 • przeżywają kryzys małżeński,
 • chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w otaczającym świecie,
 • mają trudności z byciem w związkach,
 • odczuwają objawy wywołane czynnikami psychicznymi - bóle głowy, bóle brzucha, uczucie duszności ,
 •  odczuwają przygnębienie, smutek mają problemy w sytuacjach zawodowych,
 • opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej,
 • doświadczają przemocy w rodzinie,
 • odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi,
 • mają depresję poporodową,
 • mają objawy nerwicowe,

do młodzieży,która:

 •  poszukuje własnej tożsamości
 •  ma trudności w kontaktach z rówieśnikami
 •  ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
 • ma problemy szkolne
 • przeżywa trudności w relacjach z rodzicami

do rodziców,którzy:

 • niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
 • czują się niepewnie w roli rodzicielskiej
 • mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
 •  chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka
 • chcą przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym z dziećmi

do osób starszych, które:

 •  konfrontują się z problemami, ograniczeniami wieku starszego
 • odczuwają samotność
 •  doznają przemocy
 • chcą porozmawiać

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa
(+48) 22 864 73 06
(+48) 22 864 73 05
http://www.sprbielany.pl

Celem działania Poradni jest wspieranie rodzin a w szczególności:

 • promocja rodziny i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • udzielanie specjalistycznej pomocy i porad rodzinom,
 • wspieranie rodzin do samodzielnego radzenia sobie z problemami.

W swojej działalności Poradnia proponuje:

 •  porady psychologiczne i pedagogiczne,
 • porady prawne,
 •  mediacje małżeńskie i rodzinne,
 • terapię indywidualną i grupową,
 • terapię małżeńską i partnerską,
 • terapię rodzinną.

W Poradni działają grupy wsparcia:

 • dla młodych kobiet w sytuacji kryzysu,
 • terapeutyczna dla kobiet po 40 roku życia
 • dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • socjoterapeutyczna dla dzieci z problemem emocjonalnym,
 • socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemami przemocy.

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
tel/fax. 22 845-12-12
tel. kom.  667 833-400
http://www.przemocdomowa.pl/

Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie działań psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Dla klientów Poradni istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych oraz porad prawnych.

Poradnia jest czynna w godzinach od 8 do 20, rejestracja czynna do godziny 16. Pomoc udzielana w Poradni jest nieodpłatna. Poradnia przyjmuje wyłącznie mieszkańców
Warszawy.
Poradnia przyjmuje dorosłe osoby które:

 • aktualnie doświadczają przemocy w rodzinie,
 • doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki,
 • stosują przemoc w rodzinie.