Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Jak zostać rodziną zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 listopada 2013 - 15:11, admin

Osoby, które chciałby prowadzić rodzinę zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka powinny zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i umówić na pierwsze spotkanie informacyjne.


W Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, w którym można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z rodzinną pieczą zastępczą:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

 tel. 22 599 71 20

e-mail: sekretariat@wcpr.pl

www.wcpr.pl

 

Na Państwa pytania odpowiedzą też pracownicy Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT:

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

tel./fax 22 834 60 53

mail: sekretariat@naszdom.org.pl

http://towarzystwonaszdom.pl/port/

 

Po spotkaniu informacyjnym oraz spotkaniach z psychologiem należy:

  1. Odbyć szkolenie, którego program zawiera zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawaniu potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka (więź – nawiązywanie i rozbudowanie stałych relacji, strata, komunikacja, poczucie wartości). Program szkolenia jest zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Odbyć 10-godzinne praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.

Osoby, które ukończą szkolenie i odbędą praktyki otrzymują kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka.

Sąd decyduje o umieszczeniu dziecka w pieczy zoastępczej, ale miejsce wskazuje Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej po konsultacji z prowadzącymi rodzinę zastępczą / rodzinny dom dziecka.  

Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Przyjmując do swojego domu dziecko rodzina daje mu bezpieczeństwo, spokój i warunki do rozwoju, a jego rodzicom czas na uporanie się z problemami, które stały się przyczyną umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.